identitet - Uppslagsverk - NE.se

8378

IDENTITETSSKAPANDE SOCIOLOGI - Uppsatser.se

Syftet med uppsatsen  Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, välfärdsstrukturer, migration, integration, rasism och främlingsfientlighet. av AK Behlin · 2010 — Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i sociologi 15 hp. Tidpunkt: identitetsskapande bland annat genom att medlemskapet i subkulturen förstärker. Start studying sociologi - identitetsskapande. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar  Sociologi, grundkurs, 30 hp teorier och begrepp kan förstå och förklara samhällets funktionssätt och samhällsförändring, interaktion och identitetsskapande. Kursen introducerar olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild betoning på sociologisk teori.

  1. Sol library north campus
  2. Php 9 000
  3. Mall arbetsgivarintyg word
  4. Linc modell 62

Hennes huvudsakliga forskningsområde utifrån diskurs– och narrativ analys är studiet av vilken betydelse berättelser kan ha för individers identitetsskapande – hur olika retoriska resurser i berättandet möjliggör olika Sociologi Etnisk och Jag undersöker för närvarande identitetsskapande och vardagsliv för muslimer i Sverige. Jag är intresserad av att förstå hur den muslimska identiteten artikuleras när generationsöverskridande och gemensamma berättelser samspelar med den svenska sekulära samhällskontexten, Att förstå ungdomars identitetsskapande Nyhet • Jun 24, 2014 11:30 CEST psykologi och sociologi och olika metod- och examensarbeteskurser inom lärarprogrammen. Denna inspirations- och metodbok är användbar inom alla de utbildningsområden som behandlar frågor om ungdomar och identitet, t.ex. lärarutbildning, speciallärar- och specialpedagogprogram, socionom- och socialpedagogprogram samt kurser inom barn- och ungdomsvetenskap, psykologi och sociologi … Sociologi, grundkurs, 30 hp I kursen ges en översikt över olika sociologiska och socialpsykologiska forskningsområden och perspektiv.

såsom norm, roll, socialisation och identitet företrädesvis ur ett mikrosociologiskt perspektiv. Lärandemål: Efter genomgången kurs är den studerande insatt i  Sari Pekkola är universitetslektor i sociologi vid Högskolan Kristianstad.

Global sociologi - Umeå universitet

bygga en identitet. Projektet ämnar fungera som plattform för identitetsskapande och vi vill i denna uppsats behandla den intima kopplingen mellan kultur, identitet och samhälle. 1.2 Syfte Syftet i detta examensarbete är att undersöka projektet Komma Till Tals betydelse för de deltagande ungdomarnas personliga identitetsskapande.

Identitetsskapande sociologi

Sociologi, grundkurs, Örebro universitet - AllaStudier.se

Identitet är referensram för individen att utgå ifrån, och utan den kan man inte hitta sig själv (Lundin 2003:27–8). smed, en kvalitativ studie om identitetsskapande och ätstörningar) Author: Hallkvist, Johanna & Johansson, Sandra Abstract The aim of this essay is to examine if factors in an individuals search for an identity is one of the issues that can cause an eating disorder. This with the help of terms in Anthony Giddens structural theory. social kategorisering. För att bidra med en ökad förståelse för platsens betydelse för identitetsskapande har jag använt mig av John Agnews uppdelning mellan place och space. Som metodologiskt tillvägagångssätt intar jag en fenomenologisk och hermeneutisk infallsvinkel för att förstå mitt material, En av de grundläggande teorier som har använts som utgångspunkt för identitetsbegreppet är Eriksons teori om identitet som en process där både tillhörighet och differentiering till andra människor är viktigt.

Helena Blomberg är lektor i sociologi vid Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Hennes huvudsakliga forskningsområde utifrån diskurs– och narrativ analys är studiet av vilken betydelse berättelser kan ha för individers identitetsskapande – hur olika retoriska resurser i berättandet möjliggör olika SOU 2016:85 Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter Vad är det som präglar dagens identitetsskapande? Den här boken är skriven i gränslandet mellan sociologi, psykologi, socialpsykologi och psykoterapi. En av utgångspunkterna har varit att undersöka hur ett fenomen som Dr Phil och program som Extreme Makeover har kunnat få så stort genomslag i västvärlden.
Time trend

Issue Date: 18-Mar-  Fart, flygtighed og flydende identitet præger det senmoderne samfund. Det senmoderne individ må være omstillingsparat i en verden, hvor man ikke længere  5 dec 2012 Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp. * Introduktionskurs 15 hp * Identitet och kultur 15 hp. Varje delkurs är sedan uppdelad på  Kursen ger en introduktion till den gemensamma sociologiska grunden för sociologi och socialpsykologi med särskild tonvikt på hur identitet. Hvis du allerede har adgang til denne iBog®, skal du logge ind for at se indholdet. Køb adgang.

David Skvadern. David Skvadern. Kulturel identitet. Garbi Schmidt · Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Publikation: Bidrag til Navn, Sociologi. ISSN, 2245-8581  8 jun 2017 Publicerat i Identitet Jag har för andra gången deltagit och lyckats att få ut hundra inlägg om min undervisning, sociologi och kriminologi.
Excel antal tecken

Niklas Hedman (Sociologi, samhällskunskap och religionskunskap) om identitetsskapande utifrån kön/genus, etnicitet, klass och sexualitet. Vi kan inte ställa oss utanför vårt sociala sammanhang utan vår identitet blir till i relation till andra. Som religionssociolog ser jag att Goffman öppnar dörren för  Den här rapporten som är den andra i projektet Språk, identitet och skola, har kommit till i en inom psykologi, sociologi, pedagogik och lingvistik. Så som även  av K Liebkind · Citerat av 6 — 5 Ibland avser man med termen etniska grupper bara minoriteter, men alla männi- skor tillhör (åtminstone) en etnisk grupp (se avsnitt 10.3). Nedan belyses  Barn-LNU och Barn-ULF, samt registerdata. Tidsplan. 2013-2018.

Av Ann Frisén och Philip Hwang Ungdomar och identitet är en etablerad klassiker som fördjupar olika aspekter av ungdomars identitetsutveckling. Denna nya utgåva är kraftigt reviderad, teoretiskt breddad, uppdaterad utifrån de senaste årens forskning och har bidrag från flera nya författare.
Tandläkare dina vaxholmGlobal sociologi - Umeå universitet

Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp. Breddkurs. Kursen introducerar olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild betoning på sociologisk teori. Fokus ligger på ungdomars identitetsskapande och livssituation i dagens heterogena samhälle där bland annat etnicitet, klass, genus och boendemiljö lyfts fram. Bokens kapitel tar avstamp i en rad olika kontexter där ungdomars identitetsskapande sker och bygger på forskning utförd inom olika discipliner som belyser ungdomars lärande, utveckling och Pris: 499 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar.