Kemisk bindning - Elektronformel- strukturformel - Kursnavet

1142

xx0023 18/19 TENA:x Del 1. För godkänt betyg E - KTH

Rita strukturformler och ange de rationella namnen för: I deluppgift a) - c) ges 1p for korrekt strukturformel och 1p för korrekt namn. Skriv namnen, molekylformeln och strukturformeln på de fyra första alkoholerna! Vad är en hydroxylgrupp? Vad menas med en flervärd alkohol?

  1. Business and company
  2. Kort terminal swedbank
  3. Lex sarah anmälan offentlig handling
  4. Vem var ulla winblad
  5. Derome proffsapp
  6. Komvux kungsängen kontakt

• Rita strukturformeln för metan CH4 Uppgift, skriv strukturformel samt molekylformel för  2p Rita fullständiga strukturformler för a. 1p Rita strukturen av cis-1-brom-3-klorcyklohexan i den stolkonformer som är av lägst energi. B2. Uppgifter proteiner: 8:2 d) Rita strukturformel för serin vid pH=1, pH=7 och pH=12. 8:4 Identifiera och markera i peptiden: Val-Met-Ser-Ile-Phe-Arg-Cys-Tyr-Leu  Samt kunna rita upp den förenklade strukturformel för skillnaden mellan stärkelse och cellulosa. Vidare ska strukturformeln för glukos (socker) kunna ritas upp och  Rita strukturformel för: a) 2,2,3-trimetyloktan b) 3,3-dibrom-2-kloropentan c) hexansyra d) 4,4-dimetyl-2-heptanol e) propyl-etyl eter f) 4,4-dietyl-2-okten  Försöket att rita strukturformler med ett gratis standardprogram på samma sätt som med CAS-räknare misslyckades, eftersom nämnden inte  12.

3.

Organisk kemi – skolansgladapussel

4 a) Rita strukturformel för ättiksyra och ange syrans rationella namn. b) Förklara varför ättiksyra är mer vattenlöslig än stearinsyra (C 17H 35COOH). 5 Hallondoft innehåller minst 39 olika aldehyder och ketoner och 32 olika alkoholer!

Rita strukturformel

Organisk kemi Åk8 - Peda.net

2012-04-17 Rita strukturformeln. e) De fyra isomererna har kokpunkter som varierar mellan 3 °C och 48 °C.

3a. Opium innehåller många alkaloider. Morfin dominerar med 5-20%. Morfin används inom sjukvården som smärtstillande medel. (i) Definiera begreppet alkaloid.
Skattekontor malmö öppettider

b). Propansyra kan framställas med  Nedan visas strukturformler för alkaner. Givetvis Rita strukturformel för metan, etan och hexan? 2. Rita strukturformel för oktansyra och propansyra?

Rita strukturformeln för produkten och ange dess namn. 4. Rita strukturformel för 2  11 Hur går du tillväga när du ska rita en strukturformel? Du tänker och gör på ungefär samma sätt som när du ritar elektronformler men du ritar enbart ut de  Men detta räcker ofta inte så många gånger måste man rita strukturformel som visar hur atomerna sitter ihop. Alkaner.
Cin medicaid number

Cetyl alcohol (NF) Cetyl alcohol [NF] Lorol C16. LorolL 24. Cachalot C-50 NF. Adol 52NF Även om man använder sig av pinn- och kulvarianten blir molekylmodellerna lite svåra att överblicka när de inte går att vrida på, samtidigt som de tar lång tid och är krångliga att rita, i synnerhet när man inte har tillgång till dator. Det är därför vanligt att man förenklar dem till 2D-versioner som kallas för strukturformler. 2.5 Rita strukturformel för: a) 3,4-dietyl-2-metyl-4-propyloktan b) 1,3-cyklopentadien c) 2-pentanol. 252. uppgifter till teori 2. c) C H H C C CH2. CH3. H H33C C. CH CH22.

(totalt 8p; 2p per delfråga) Till höger visas en stereoisomer av 3,4-diklorohexan (A).a) Ange konfigurationen (R/S) för samtliga stereogena centra i A. b) Rita strukturformeln för en förening som utgör en diastereomerer till A. c) Rita strukturformeln för en 2.1 Bindningsförhållanden i organiska molekyler 1 En kolatom kan som bekant binda två, tre eller fyra andra atomer. Hur många bindningar förekommer i de olika fallen?
Gamla nationella prov matte 2
Rita strukturformel

15. Rita minst två tänkbara strukturformeler för följande kolväte: a) C 5 H 12 . svar och .