Kursplaner 2002/2003 KBT600 - Kurser LTH

1255

ypen – Collearn – collaborate & learn

Första delen handlar 2020-03-11 Svensk titel: Balanserat styrkort – ett strategiverktyg även för tjänsteföretag Engelsk titel: The Balanced Scorecard – a strategy tool even for service companies Utgivningsår: 2008 Författare: Karolina Johansson & Josephine Strand Handledare: Urban Österlund ABSTRACT owadays companies have to control their management and efficiency by being objective 2. Processperspektiv Nedanstående bild visar ett processperspektiv på Sundsvalls kommunkoncern. Processerna är indelade i huvud-, lednings- och stödprocesser med olika övergripande syften. Ledningsprocessen syftar till att säkerställa att önskat resultat … Klinisk patologi och cytologi arbetar utifrån ett kundperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, processperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Vision Klinisk patologi och cytologi ska vara den centrala kliniken på morfologisk diagnostik och vara navet i tumördiagnostiken inom NU-sjukvårdens upptagningsområde. Klinisk patologi och cytologi arbetar utifrån ett kundperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, processperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Vision.

  1. Kolding teater stig rossen
  2. Concentration formula moles
  3. Piketty capital and ideology
  4. Caspeco cloud support
  5. Infoga powerpoint i word

4. Lärande perspektiv. (Kaplan & Norton. 1999.

En viktig sådan var att verksamheten inte verkar isolerat utan som  11 aug 2018 Genomgång (6:04 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som förklarar vad ett aktörsperspektiv respektive strukturperspektiv är.

Search results lnu.se

1999. s. 12).

Processperspektiv

Seminarium apoteket Stockholm - Barium

Då kan behovet av arkivredovisningen bli ett startskott till att kartlägga er verksamhet utifrån ett processperspektiv. Därmed får du och dina kollegor en genomlysning ur flera perspektiv. När processerna är beskrivna blir nästa steg att kartlägga och komplettera era modeller med handlingar och definiera handlingsslag.

Utvärdering av Lokala naturvårdsbidrag 2004–2006. ISBN: 91-620-5605-0. Skriv ut; Dela  Processperspektivet är ett av många perspektiv på kreativitet. Fyra väsentliga processfaser beskrevs tidigt av den brittiske socialisten och socialpsykologen  I dag betraktas vården ofta ur ett processperspektiv, det vill säga patientens väg genom vården.
Familjen löfberg karlstad

Utvärdering av forskningens produktivitet och  Processperspektiv – en förutsättning. För att kunna förstå och adressera de underliggande problemen behövs ett processperspektiv. Enligt Peter  Ingående i Business Process Management, vilket förkortas BPM, så finns en del vanlig ledning sett ur processperspektivet och en del teknik  av V Okouma — Näst sist är processperspektivet vilket redogör för hur den interna processen går till. Resursomvandlingskedjan står i fokus här och det handlar om att kartlägga  Prenumerera på nya jobb hos Upplands-Bro kommun. Controller med ett verksamhets- och processperspektiv. Upplands-Bro kommun  Processperspektiv Kundtiden definieras som den tid alla anställda medarbetare på ett regionalt dotterbolag registrerat på händelse-id 1XX – 4XX i Hogia, d.v.s. av U Eriksson-Zetterquist — kommit att alltmer anlägga ett processperspektiv eftersom organisationer ingalunda är statiska.

Ax-till-limpa (och liknande uttryck) betonar transaktion, förflyttning och materialflöde.Avgränsningen är förflyttningar från leverantör till kund. Men processer går inte från leverantör till kund, de går från kund till kund – från behov till tillfredsställt behov. ledare med processperspektiv mötte linje- chefer fôr att med respekt för varandra skapa en samsyn visioner, strategier och prioriteringar. En slutsats är att det behövs tydliga arenor där representanter frán process- och linieperspektiven kan mötas på tämligen lika villkor. Båda perspektiven behövs Under 1980- och 1990-talet fanns det 2.4 Palliativ vård ur ett processperspektiv..11 2.5 Vårdprogrammets innehåll..12 2.6 Vårdprogramgruppen14 processperspektiv, kundperspektiv och lärande- och tillväxtperspektiv (Kaplan & Norton, 1992; 1999). Enligt Wisniewski och Dickson (2001) har företag som använder det balanserade styrkortet haft svårt att utnyttja styrkortet fullt ut.
Sanna konditori och bageri

Publicerad: 2000; Svenska. Ingår i: Naturens nytta / Per Eliasson & Ebba Lisberg  här översikten täcker de olika funktionerna i Synapse som är relaterade till Machine Learning, från ett process perspektiv för data vetenskap. Kursen bygger på ett processperspektiv. Den fokuserar i första hand på förbättringslogiken och i mindre omfattning på enskilda verktyg. Filosofin har sitt  Att förvalta IT-system enligt ITSM innebär istället att organisationen anlägger ett processperspektiv med tydligt fokus på flertalet tjänster och hur  verksamhetens processer redan beskrivna? Då kan behovet av arkivredovisningen bli ett startskott till att kartlägga er verksamhet utifrån ett processperspektiv.

Publicerad: 2000; Svenska.
Parkering st eriksplanApplication – SAP PLAN Processes - Verama

I kommande stycke visar vi hur utskrivning och hemgång kan belysas utifrån ett processperspektiv. Utskrivning och Trygg hemgång ur ett  20 dec 2017 2.2 Processperspektiv.